Bu çalışmamın adı “Kendini zorlamak”
Çalışmamı
……Wacom Bamboo Pen&Touch
….. PS CC 6 ile çizdim
…. yaklaşık 15 saat sürdü
***********************************
name of my this work “To force oneself”
I’ve drawn and painted with….
……Wacom Bamboo Pen&Touch
….. PS CC 6
…. about in 15 hours