Bu çalışmamın adı “Can sıkıntısından ölmek”
Çalışmamı
……Wacom Bamboo Pen&Touch
….. PS CC 6 ile çizdim
…. yaklaşık 13 saat sürdü
***********************************
name of my this work “To die of boredom”
I’ve drawn and painted with….
……Wacom Bamboo Pen&Touch
….. PS CC 6
…. about in 13 hours